St 14U
165.00 E£ 165.00 E£ 165.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Remanium ideal arch upp. 0,35mm SS14U
St 18U
165.00 E£ 165.00 E£ 165.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Ideal Bow Upper Jaw O.45 mm SS18U
St 20U
165.00 E£ 165.00 E£ 165.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Ideal Bow Upper Jaw. O.5 mm SS20U
St 14L
165.00 E£ 165.00 E£ 165.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Remanium ideal arch lower 0,35mm SS14L
St 18L
165.00 E£ 165.00 E£ 165.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Ideal Bow Lower Jaw. O,45 mm S18L
NiTi 12L
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10
NiTi 14L
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE"Arch, Lower Jaw 0,35mm 14L
NiTi 16U
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE" Arch, Upper Jaw 0,40mm 16U
NiTi 16L
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE" Arch, Lower Jaw 0,40mm 16L
NiTi 18L
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE" Arch, Lower Jaw 0,45mm 18L
NiTi 1616U
242.00 E£ 242.00 E£ 242.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE"Arch Upper, 0,41x0,41 mm
NiTi 1616L
242.00 E£ 242.00 E£ 242.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE"Arch Lower, 0,41x0,41mm
NiTi 16 22U
242.00 E£ 242.00 E£ 242.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Upper Jaw0,41x0,55mm 16x22
NiTi 16 22L
242.00 E£ 242.00 E£ 242.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Lower Jaw0,41x0,56mm 1622L
NiTi 1725U
242.00 E£ 242.00 E£ 242.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Upper Jaw0,43x0,63mm 1725U
NiTi 1725L
242.00 E£ 242.00 E£ 242.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Lower Jaw0,43x0,64mm 1725
St 1616U
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS1616U 10U
St 1725U
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 1725U 10U
St 1825U
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 1825U 10U
St 1925U
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 1925U 10U
St 2125U
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 2125U 10U
St 1616L
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Ideal Edgewise Bows Lower Jaw O.41xO.41
St 17x25L
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS17x25L 10U
St 1925L
165.00 E£ 165.00 E£ 165.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 1925L 10U
St 2125L
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Dentaurum SS 2125L 10U
[Unit]St 14U
17.00 E£ 17.00 E£ 17.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 16U
17.00 E£ 17.00 E£ 17.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 18U
17.00 E£ 17.00 E£ 17.0 EGP
Dentaurum
[Unit]SS20U
17.00 E£ 17.00 E£ 17.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 14L
17.00 E£ 17.00 E£ 17.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 16L
17.00 E£ 17.00 E£ 17.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 18L
17.00 E£ 17.00 E£ 17.0 EGP
Dentaurum
[Unit]SS20L
17.00 E£ 17.00 E£ 17.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 12U
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 12L
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 14U
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 14L
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16U
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16L
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 18U
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 18L
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 1616U
24.00 E£ 24.00 E£ 24.0 EGP
[Unit]NiTi 1616L
24.00 E£ 24.00 E£ 24.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16 22U
24.00 E£ 24.00 E£ 24.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16 22L
24.00 E£ 24.00 E£ 24.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 1725U
24.00 E£ 24.00 E£ 24.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 1725L
24.00 E£ 24.00 E£ 24.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1616U
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 16 22U
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1725U
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1825U
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1925U
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1616L
17.00 E£ 17.00 E£ 17.0 EGP
[Unit]St 1616L
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 16 22L
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 17x25L
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1825L
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 1925L
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]St 2125L
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi Coated 16
33.00 E£ 33.00 E£ 33.0 EGP
Made in Korea
[Unit]NiTi Coated 16x 22
33.00 E£ 33.00 E£ 33.0 EGP
Made in Korea
[Unit]NiTi 1825 U
24.00 E£ 24.00 E£ 24.0 EGP
[Unit]NiTi 1825 L
24.00 E£ 24.00 E£ 24.0 EGP
[Units]Copper NiTi 16x16 Lower Class A
94.00 E£ 94.00 E£ 94.0 EGP