NiTi 12L
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10
NiTi 14L
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE"Arch, Lower Jaw 0,35mm 14L
NiTi 16U
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE" Arch, Upper Jaw 0,40mm 16U
NiTi 16L
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE" Arch, Lower Jaw 0,40mm 16L
NiTi 18L
198.00 E£ 198.00 E£ 198.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE" Arch, Lower Jaw 0,45mm 18L
NiTi 1616U
242.00 E£ 242.00 E£ 242.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE"Arch Upper, 0,41x0,41 mm
NiTi 1616L
242.00 E£ 242.00 E£ 242.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan "LITE"Arch Lower, 0,41x0,41mm
NiTi 16 22U
242.00 E£ 242.00 E£ 242.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Upper Jaw0,41x0,55mm 16x22
NiTi 16 22L
242.00 E£ 242.00 E£ 242.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Lower Jaw0,41x0,56mm 1622L
NiTi 1725U
242.00 E£ 242.00 E£ 242.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Upper Jaw0,43x0,63mm 1725U
NiTi 1725L
242.00 E£ 242.00 E£ 242.0 EGP
Dentaurum - Pack Of 10 - Rematitan"LITE"Arch,Lower Jaw0,43x0,64mm 1725
[Unit]NiTi 12U
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 12L
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 14U
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 14L
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16U
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16L
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 18U
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 18L
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 1616U
24.00 E£ 24.00 E£ 24.0 EGP
[Unit]NiTi 1616L
24.00 E£ 24.00 E£ 24.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16 22U
24.00 E£ 24.00 E£ 24.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 16 22L
24.00 E£ 24.00 E£ 24.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 1725U
24.00 E£ 24.00 E£ 24.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 1725L
24.00 E£ 24.00 E£ 24.0 EGP
Dentaurum
[Unit]NiTi 1825 U
24.00 E£ 24.00 E£ 24.0 EGP
[Unit]NiTi 1825 L
24.00 E£ 24.00 E£ 24.0 EGP